KernTalenten

Ontdek je KernTalenten, de bouwstenes van je aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Een KernTalent analyse vormt de basis van onze individuele loopbaan- en studiebegeleiding, maar kan ook perfect los hiervan worden gedaan, zelfs via Skype!

Wat zijn KernTalenten?

 

KernTalenten zijn unieke bouwstenen, keien die je een zicht geven op:

 • je aard = je persoonlijkheidskenmerken
 • je potentieel = je mogelijkheden
 • je intrinsieke motivatie = de ‘goesting’ om zaken te doen

 

KernTalenten geven je een zicht op wie je bent, wat je graag doet en wat je drijft. We hebben allemaal KernTalenten! 

 

Er zijn 23 KernTalenten die voorkomen in 3 sterktes: groot, half of klein. Een KernTalent staat nooit op zichzelf. Het is de combinatie van al jouw 23 KernTalenten samen die je een nauwkeurig zicht geven op je persoonlijkheid. Ieder mens heeft een uniek KernTalentenprofiel.


Historiek van de KernTalentenmethodiek

 

De KernTalentenmethode van Danielle Krekels stoelt op meer dan 25 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met meer dan 12.000 ingenieurs en wetenschappers. Vanaf 2004 werden ook andere beroepsprofielen bij het onderzoek betrokken. Danielle ontdekte een duidelijke link tussen het favoriet kinderspeelgoed van de geïnterviewde en zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie (= KernTalent). 

In haar boek: “Beken(d) Talent – ken je KernTalenten en maak de juiste keuze voor je studie, je werk en je leven” illustreert Danielle dit principe aan de hand van voorbeelden van prof. dr. Roger Blanpain, Inge Vervotte en prof. dr. Jean-Jacques Cassiman, … .

 

Het verband tussen kinderspeelgoed en KernTalent stelt een KernTalentenanalist in staat om aan de hand van een vragenlijst over je kindertijd, je persoonlijkheid haarfijn te beschrijven en dit zelfs zonder je te kennen. Deze vragenlijst werd in 2015 gevalideerd door wetenschappelijk onderzoek onder leiding van prof. dr. Elke Van Hoof van Vrije Universiteit Brussel. Uit dit onderzoek bleek dat de KernTalentenvragenlijst een zéér hoge betrouwbaarheidsindex heeft van .84 (!). Hierbij scoort de vragenlijst beter dan een MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) test en even goed als de Big 5 persoonlijkheidstest, ’s wereldwijds meest gebruikte persoonlijkheidstest. 

 

 

Maar een KernTalentenanalyse gaat verder dan enkel de vragenlijst. Ze wordt aangevuld met een individueel check-gesprek én diepte-interview, waardoor de precisie van een analyse nog verder verscherpt wordt. Bij het check-gesprek worden de antwoorden van de vragenlijst normaal overlopen, dit om te verzekeren dat de juiste link tussen KernTalent en kinderspeelgoed werd gelegd. Dit verhoogt de precisie van de vragenlijst nog verder! Bij het diepte-interview wordt nagegaan in welke mate jouw KernTalenten de kans hebben gekregen zich te ontwikkelen en hoe bepaalde KernTalenten hun rol hebben gespeeld in jouw levensloop. Het resultaat is een uniek, héél persoonlijk beeld van je persoonlijkheid.


Wat levert een KernTalenten analyse op?

 

Het KernTalentenrapport is een héél persoonlijk verslag van je unieke profiel. Hierin worden alle 23 KernTalenten, met hun verschillende componenten, ten opzichte van elkaar gewogen en beschreven. Op deze manier krijg je een blauwdruk van je persoonlijkheid te lezen. Het rapport geeft je een houvast om keuzes aan op te hangen en het inzicht dat je nodig hebt om op energievolle & succesvolle manier aan de slag te gaan.

 

Wat maakt de KernTalentenmethodiek zo uniek: 

 

 • Niet gebaseerd op of beïnvloed door verworven kennis en vaardigheden. Het gaat terug naar de echte kern van je zijn
 • Wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst
 • Een rapport is maatwerk. Er zijn 23 KernTalenten die in 3 sterktes voorkomen waardoor er zo’n 94 miljard mogelijke combinaties mogelijk zijn. Een analyse is echt specialistenwerk.
 • Een analyse brengt zowel je sterktes als je mogelijke valkuilen in kaart.
 • Levenslang geldig en absoluut geen momentopname.
 • Leuk om te doen.

Door KernTalenten bij jezelf in kaart te brengen krijg jij de touwtjes van jezelf in handen.

 


Hoe verloopt een analyse concreet?

 • Intake gesprek (duur: 20-30 min.)
 • Op voorhand invullen van de online vragenlijst (duur: 20-30 min.) 
 • Persoonlijk check-gesprek, feedback over KernTalentenprofiel en diepte-interview (duur: 2-3 uur)
 • Uitgebreid persoonlijk verslag 
 • Persoonlijk advies in een tweede gesprek (duur: 1 uur) 

 Raak je niet tot bij me? Geen probleem, een KernTalenten Analyse kan zelfs via Skype!

 

Zin om samen je profiel te ontdekken? Neem gerust contact met me op.